Zoeken

Kosten van ontspanning en vermaak

BTW: Kosten van ontspanning en vermaak die worden gedaan met het oog op de promotie van bepaalde diensten of goederen moeten worden aangemerkt als publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter. Dergelijke kosten kunnen volgens het Hof van Cassatie niet aangemerkt worden als kosten van onthaal en vallen niet binnen het toepassingsgebied van de aftrekuitsluiting. Na de beslissing van het Hof van Cassatie van 11.03.2010 is de btw op kosten voor voeding en drank, die een belastingplichtige maakte in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten, dus volledig aftrekbaar als publiciteitskosten. In het arrest van 15.06.2012, nr. F.11.0095.F (Belgische Staat t/SA Etabli

Binnenlandse dienstreizen : vanaf 1 september 2017

De fiscus aanvaardt reeds lange tijd dat onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen forfaitair bepaald worden. De bedragen die de overheid zelf aan haar ambtenaren toekent, worden geacht overeen te stemmen met ‘ernstige normen’ en kunnen belastingvrij worden uitgekeerd als terugbetaling voor de verblijfskosten die een werknemer maakt tijdens beroepsverplaatsingen in België. Bijgevolg wordt deze vergoeding niet belast indien het bedrag ervan niet hoger is dan de overeenkomstige vergoedingen die de overheid aan haar eigen personeel toekent. Onder verblijfskosten moet worden verstaan: de andere kosten dan de eigenlijke verplaatsingskosten, namelijk de kosten van maaltijden als gevolg v

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen