Zoeken

Doorrekening autokosten 100 % aftrekbaar

Ingevolge de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 werd het artikel 66 van het Wetboek van inkomstenbelasting 92 (WIB 92) uitgebreid met een vierde uitzondering. Artikel 66, §2 WIB 92 stelt dat de fiscale aftrekbeperking inzake autokosten (§1) niet van toepassing is: 1° op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op autovoertuigen vrijgesteld zijn. 2° op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust. 3° op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd. vanaf aanslagjaar 2

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen