Zoeken

BTW-VRIJSTELLING : INZAKE SPORT

Circulaire 2018/C/84 over de Btw-vrijstelling inzake sport. Deze circulaire is bedoeld als toelichting op de toepassing van de btw-vrijstelling inzake de beoefening van sport. vrijstellingen ; sport FOD Financiën, 29.06.2018 Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Belasting over de toegevoegde waarde Artikel 44, § 2, 3° van het Btw-Wetboek stelt vrij de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken to

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen