Zoeken

Ministerraad keurt ontwerp KB goed dat de opdrachten van de fiscale bemiddelingsdienst uitbreidt

(Wet van 10 juli 2017 (BS. 20 juli 2017), Circulaire 2017/C/59 dd. 15 september 2017) De Bemiddelingsdienst heeft tot taak om de standpunten van de belastingplichtige en de fiscale administratie te verzoenen en zij formuleert haar conclusies in een bemiddelingsverslag. Dit bemiddelingsverslag is niet bindend voor de fiscale administratie, maar kan, indien er geen akkoord zou bereikt worden, een nuttig stuk zijn voor de belastingplichtige in het kader van een latere gerechtelijk procedure. Meer dan eens stellen wij vast dat de rechtbank wel degelijk rekening houdt met het bemiddelingsverslag. Wat de inkomstenbelastingen betreft, kan een aanvraag tot bemiddeling worden ingediend bij de Dienst

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen