Zoeken

Aftrekbare provisies beperkt

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN De provisies voor risico’s en lasten vormen belastbare winsten, die echter kunnen worden vrijgesteld binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden. Die grenzen en voorwaarden maakte de wetgever via de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december) een stuk strenger. De vrijstelling van provisies voor risico’s en lasten blijft van toepassing, maar uitsluitend voor risico’s en lasten die voortvloeien uit ofwel contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met bepaalde waarborgen, ofwel wettelijke of reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld ontslagvergoedingen of het stelsel van werkloosheid met bedri

Het Belgisch UBO-register

Het UBO-register is een (op Europese leest geschoeide) gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en andere met trusts vergelijkbare juridische entiteiten verplicht informatie over hun uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Beneficial Owners” of afgekort “UBO’s”) dienen mee te delen. Het Koninklijk Besluit dat in uitvoering van de antiwitwaswet de praktische modaliteiten van het UBO-register regelt, alsook het verslag aan de Koning, voorzien als deadline om deze informatie aan het UBO-register voor de eerste keer over te maken is 30 november 2018. In een recent gepubliceerde FAQ, te raadplegen via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën,

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen