Zoeken

Aanpassing btw-regels voor vouchers per 1 januari 2019

Wat is een voucher? Bij een voucher verkrijgt een consument het recht om tegen inlevering ervan een levering of dienst te ontvangen. Bij het begrip vouchers moet u denken aan boekenbonnen, cd-bonnen, dinercheques, cadeaubonnen, theater-, concert- en bioscoopbonnen, I-tuneskaart, etc. Het is niet nodig dat het een fysieke vorm heeft. Ook een tegoed op bijvoorbeeld een mobiele telefoon kan een voucher zijn. Een kortingsbon is géén voucher, omdat de bon geen nominale waarde heeft en niet inwisselbaar is voor geld of producten. Huidige btw-regeling Omdat vouchers worden aangemerkt als waardepapieren, is de verkoop van deze bonnen onder de huidige regelgeving altijd vrijgesteld van btw. Pas als d

Hervorming van het ondernemingsrecht

De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen. De wet introduceerde een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van het begrip "handelaar". Zullen volgens het gewijzigde artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht (WER) als onderneming worden beschouwd: • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Dus ook zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep worden ondernemingen (Boek XIV WER wordt opgeheven); • Iedere rechtspersoon. Dus ook verenigingen en stichtingen worden ondernemingen,

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen