Zoeken

Teruggaaf historische btw van de belaste onroerende verhuur

Vanaf 1 januari 2019 wordt aan de verhuurder en de huurder een gezamenlijke optie toegekend om de verhuur van een gebouw of een gedeelte ervan aan de btw te onderwerpen. Twee grondvoorwaarden moeten daartoe voldaan zijn: - De verhuur heeft betrekking op een gebouw of een gedeelte van een gebouw, desgevallend met inbegrip van het bijhorende terrein; - Het onroerend goed wordt verhuurd aan een btw-plichtige huurder die het goed gebruikt in het kader van haar belaste of van de btw vrijgestelde economische activiteiten. De regeling is met andere woorden enkel van toepassing in een B2B-context. De nieuwe regeling is optioneel, d.w.z. dat zowel de verhuurder als de huurder uitdrukkelijk moeten opt

The FSV&P Accountancy Journal

Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen