Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen

The FSV&P Accountancy Journal

December 4, 2019

Vanaf 1 december 2019 ronden we cashbetalingen af op 5 cent. De munten van 1 en 2 cent blijven wel nog geldig als betaalmiddel.

Wie moet afronden?

De verplichting om af te ronden, geldt voor alle cashbetalingen en voor alle ondernemingen die op duurzame wijze een economi...

July 5, 2019

Btw-vrijstelling (para)medische handelingen niet enkel voor gereglementeerde beroepen.

De wet van 26 december 2015 voerde voor de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen de voorwaarde in dat het moet gaan om een erkend paramedisch beroep en dat de vrijstelling enkel...

June 27, 2019

De forfaitaire kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2019. De federale ambtenaren krijgen deze vergoeding voor het gebruik van hun persoonlijk motorvoertuig ten behoeve van de dienst.

De fiscus aanvaardt hetzelfde bedrag voor de professionele verplaatsingen van werkne...

April 2, 2019

De Commissie Financiën heeft unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd dat de afzonderlijke aanslag van 5%, wegens onvoldoende bezoldiging aan de bedrijfsleider van een vennootschap, opheft.


Die afzonderlijke aanslag van 5% was een van de compenserende maatregelen bij de he...

February 19, 2019

In de tuinaanlegsector wordt reeds geruime tijd gevraagd naar een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% btw op de levering van planten door een tuinaannemer. Aan die vraag komt nu een einde vermits in de Commissie Financiën eind januari 2019 een wetsvoorstel is...

January 11, 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt aan de verhuurder en de huurder een gezamenlijke optie toegekend om de verhuur van een gebouw of een gedeelte ervan aan de btw te onderwerpen. Twee grondvoorwaarden moeten daartoe voldaan zijn:

 
- De verhuur heeft betrekking op een gebouw of...

December 21, 2018

Wat is een voucher?

Bij een voucher verkrijgt een consument het recht om tegen inlevering ervan een levering of dienst te ontvangen. Bij het begrip vouchers moet u denken aan boekenbonnen, cd-bonnen, dinercheques, cadeaubonnen, theater-, concert- en bioscoopbonnen, I-tu...

December 10, 2018

De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

De wet introduceerde een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van...

October 30, 2018

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

De provisies voor risico’s en lasten vormen belastbare winsten, die echter kunnen worden vrijgesteld binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden.

Die grenzen en voorwaarden maakte de wetgever via de wet van 25 december 201...

October 10, 2018

Het UBO-register is een (op Europese leest geschoeide) gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en andere met trusts vergelijkbare juridische entiteiten verplicht informatie over hun uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Bene...

Please reload

Uitgelichte berichten

CASHBETALINGEN AFRONDEN

December 4, 2019

1/10
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon