top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af.


Elke onderneming die ervoor kiest om btw-kwartaalaangiften in te dienen, moet uiterlijk de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot voldoen op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit die aangifte zal blijken.

Het bedrag van elk van de twee voorschotten die tijdens een kwartaal moeten worden betaald, is gelijk aan een derde van het bedrag van de belasting dat voorkomt in rooster 71 van de aangifte met betrekking tot de handelingen van het vorige kwartaal.

Die manier van werken vormt uiteraard een probleem voor ondernemingen die op jaarbasis slechts twee of drie uitgaande facturen hebben en kan een zware impact op hun cashflow hebben.

Ze moeten immers voorschotten betalen terwijl ze in het betrokken kwartaal geen enkele verkoopfactuur hebben.

Minister Van Overtveldt : “Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de btw opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet behandeld.”

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Het K.B. zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.


bottom of page