top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Zaterdag is binnenkort geen ‘werkdag’ meer

De wet van 28 april 2022 in het Burgerlijk Wetboek heeft een nieuwe definitie ingevoerd van het begrip ‘werkdagen’. Tenzij de wetgever nog uitdrukkelijk ingrijpt in het arbeidsovereenkomstenrecht, zal vanaf 1 januari 2023 zaterdag niet langer beschouwd worden als een werkdag.


Op heden zijn énkel zon- en feestdagen geen ‘werkdagen’ ongeacht of er bij de werkgever al dan niet wordt gewerkt op zaterdag. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met betekening van een opzeggingstermijn en de opzeggingsbrief per aangetekende post wordt verzonden, heeft deze opzeggingsbrief uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

Zaterdag wordt op heden nog aanzien als een werkdag. Om de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan, betekent dit bijgevolg dat de aangetekende opzeggingsbrief ten laatste op woensdag moet worden verzonden (in een week zonder feestdagen).


Vanaf 1 januari 2023 zijn werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen. Zaterdag wordt niet langer beschouwd als een werkdag.

< (Om de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan, betekent dit dat de aangetekende opzeggingsbrief vanaf 1 januari 2023 ten laatste op dinsdag moet worden verzonden (in een week zonder feestdagen)). > vernietigd


Zaterdag blijft een werkdag voor de toepassing van de bepalingen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Vanaf 1 januari 2023 beschouwt het nieuw Burgerlijk Wetboek een zaterdag niet langer als een werkdag voor de berekening van termijnen die zijn uitgedrukt in werkdagen, tenzij een specifieke wet anders bepaalt. Echter, in het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid wordt een zaterdag van oudsher wél als een werkdag beschouwd. Om ervoor te zorgen dat in het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid ook vanaf 1 januari 2023 alles bij het oude blijft, voorziet een wet dat de nieuwe regeling van het Burgerlijk Wetboek niet geldt voor het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Voor de toepassing van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zal de zaterdag dus wel als een werkdag worden beschouwd, tenzij een specifieke bepaling uitdrukkelijk iets anders zou voorzien.



Comments


bottom of page