top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Mijn BTW betalen?


Voor een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn bij het controle kantoor werd ingediend: btw-ontvangsten Brussel (CIV): BE22 6792 0030 0047 en BIC: PCHQBEBB

 • Voor schulden na de sluiting van een rekening-courant (bijzondere rekening) of die betrekking hebbende op controle verrichtingen,

* en als u ingeschreven bent in een controle kantoor gelegen in het Vlaams Gewest of in Brussel en u geopteerd heeft voor de Nederlandse taal: btw-ontvangsten Mechelen (RCIV): IBAN: BE31 6792 0034 9355 en BIC: PCHQBEBB

* of als u ingeschreven bent in een controle kantoor gelegen in het Waals Gewest of in Brussel en u gekozen heeft voor de Franse taal: btw-ontvangsten Namen (RCIV): IBAN: BE42 6792 0034 9254 en BIC: PCHQBEBB

 • Normaal gezien moet u uw btw betalen met het voorgedrukte overschrijvingsformulier. Hierop staat al een gestructureerde mededeling. Als u dat formulier niet gebruikt, moet u die gestructureerde mededeling (die op het formulier is gedrukt) overnemen bij uw betaling (bijvoorbeeld via Phone-banking, via PC-banking, via een leeg overschrijvingsformulier, …).U vindt uw gestructureerde mededeling ook via de link. (fotolink)

Het krijgen van betalingsfaciliteiten (bv. een afbetalingsplan) is een gunstmaatregel. Gezien btw-schulden meestal voorzienbare schulden zijn, wordt dit slechts bij uitzondering toegestaan.

 • Wie kan mij betalingsfaciliteiten toestaan?

Alleen de ontvanger kan u betalingsfaciliteiten toestaan.

 • Voor welke schulden kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

Een afbetalingsplan is enkel mogelijk voor schulden ontstaan na de sluiting van een rekening-courant (bijzondere rekening) of die betrekking hebbende op controle verrichtingen.

Voor schulden op een rekening-courant (voor de opmaak van de bijzondere rekening) kan er nooit een afbetalingsplan worden toegekend.

 • Hoe kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

1. neem contact op met uw ontvanger (zijn contactgegevens staan op de brieven die u ontvangt)

2. geef een algemeen overzicht van uw huidige financiële situatie en toon aan dat u uw fiscale schuld werkelijk niet tijdig kunt betalen

3. beschrijf zeer nauwkeurig uw voorstel tot betaling

4. als uw ontvanger akkoord gaat met uw voorstel, leef dan de betalingsvoorwaarden op de voet na.

Zelfs als u betalingsfaciliteiten heeft gekregen, moet u nalatigheidsintresten betalen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van die nalatigheidsintresten bekomen.

Wat kan ik doen als de ontvanger mij betalingsfaciliteiten weigert?

Als de ontvanger u betalingsfaciliteiten weigert, dan moet hij u uitleggen waarom hij dat doet.

De rechtbanken kunnen u geen betalingsfaciliteiten toekennen en mogen niet tussenkomen in de beslissing van de ontvanger.

U kunt, als u het niet eens bent met de beslissing van de ontvanger, wel contact opnemen met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst kan eventueel de problemen die u heeft met uw ontvanger oplossen. Opgelet, het is geen beroep tegen zijn beslissing.

Fiscale bemiddelingsdienst Koning Albert II-laan 33 bus 46 1030 Schaarbeek Tel.:0257 623 60 Fax: 0257 980 57 E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

Als u na de vervaldag betaalt, zult u nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het lagere veelvoud van 10 euro). U betaalt geen interesten als die niet meer dan 2,50 euro per maand bedragen.

De maandelijkse rentevoet bedraagt momenteel 0,8 %.

De intrest wordt maandelijks berekend vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de daaropvolgende maand. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

Voorbeeld: u moet, voor de aangifte van het eerste kwartaal 2013, 1.569 euro btw betalen uiterlijk op 20 april 2013. U betaalt die pas op 15 september 2013. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf 21 april tot en met 20 september (5 maanden).

Het bedrag is dan 1560 x 0,8% x 5 maanden = 62,4 euro

Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

Waarover gaat het?

De Directeur van het regionaal invorderingscentrum (voor het RCIV) of de directeur van het inningcentrum (voor het CIV) kan beslissen om u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen.

Dat is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld.

Hoe gaat u concreet te werk?

U moet de vrijstelling schriftelijk aan de Centrumdirecteur vragen. Vermeld hierbij:

 • uw identiteit (naam, voornaam, adres en btw-nummer)

 • uw ontvangkantoor

 • de referentienummers van uw schuldartikels

 • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

Opgelet: Als de Centrumdirecteur u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. Alleen die motivering kan worden betwist voor de rechtbank van eerste aanleg.

In welke gevallen kan de ontvanger een hypotheek nemen op mijn onroerende goederen?

De ontvanger kan in regel een hypotheek op uw onroerende goederen nemen als hij vindt dat dit nodig is om de invordering van de btw te verzekeren:

 • u betaalde uw btw niet

 • u kreeg betalingsfaciliteiten onder voorwaarde van een hypothecaire waarborg

 • u vecht uw btw schuld aan en de ontvanger oordeelt dat hij een waarborg moet nemen in afwachting van een definitieve beslissing

U kunt een hypotheek vermijden als u uw btw betaalt of als u andere waarborgen kunt voorstellen (bijvoorbeeld een bankgarantie).

Overschrijvingsformulier met OGM - link


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page