top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Diverse bepalingen over detachering van werknemers


De Ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed met verschillende bepalingen over detachering van werknemers.

Daarin is de mogelijkheid opgenomen voor de inspectiediensten om aan een werkgever die werknemers in België detacheert vier types documenten te vragen: een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer uiteraard, maar ook de voorwaarden voor de detachering, een overzicht van de werkuren en de bewijzen van loonbetaling.

Een verbindingspersoon zal worden aangeduid door de detacherende werkgever om de inspectiediensten de voor controle benodigde sociale documenten te bezorgen.

In het voorontwerp is ook de mogelijkheid opgenomen om van de werkgever te eisen dat hij van de gevraagde sociale documenten een vertaling verzendt in een van de nationale talen of in het Engels, naast de invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant voor bouwactiviteiten.

(fotolink)

fotolink

bottom of page