top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

In BS: KB 20.2.17 tot wijziging KBWIB92 (voordelen van alle aard in geval van renteloze lening/lenin


Tarief voorschotten op de rekening-courant en kaskrediet 9,27 % voor 2016!

1° in de tabel onder punt 1, b, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2016" en wordt de kolom van de referentierentevoet aangevuld met "1,65" wat de leningen betreft waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en "1,78" wat de andere leningen betreft; 2° in de tabel onder punt 1, c, 2°, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2016" en wordt de kolom van het maandelijks lastenpercentage aangevuld met "0,06" wat de leningen betreft om de aankoop van een wagen te financieren en met "0,13" wat de andere leningen betreft; 3° in de tabel onder punt 1, d, worden de kolommen van het jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt en van de in aanmerking te nemen rentevoet respectievelijk aangevuld met "2016" en "9,27". (foto link)

click to open


bottom of page