Zoeken
  • Serge Vergeylen

Onwettelijke instructies !


Wanneer men als accountant en/of belastingconsulent instructies krijgt van een cliënt, die indruisen tegen de deontologische regels, dan moeten wij deze instructies weigeren uit te voeren. Dit welbekende onafhankelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd in artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer.

Als accountant en/of belastingconsulent werken wij in het algemeen belang.

Dat houdt onder meer in dat de accountant en/of belastingconsulent de uitvoering van een instructie van een cliënt moet weigeren wanneer die instructie van de cliënt de niet-naleving van zijn/haar fiscale verplichtingen met zich meebrengt.

(fotolink)


Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen