top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Onwettelijke instructies !


Wanneer men als accountant en/of belastingconsulent instructies krijgt van een cliënt, die indruisen tegen de deontologische regels, dan moeten wij deze instructies weigeren uit te voeren. Dit welbekende onafhankelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd in artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer.

Als accountant en/of belastingconsulent werken wij in het algemeen belang.

Dat houdt onder meer in dat de accountant en/of belastingconsulent de uitvoering van een instructie van een cliënt moet weigeren wanneer die instructie van de cliënt de niet-naleving van zijn/haar fiscale verplichtingen met zich meebrengt.

(fotolink)

Click to open


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page