top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Nieuwe toepassing: MyEnterprise.be


Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen (zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en overheidsdiensten) gebundeld in een centrale, door de FOD Economie beheerde databank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voordelen van de KBO Naast de identiteitskaart van elke onderneming biedt de KBO, als authentieke bron, alle informatie voor overheidsinstanties en privéinstellingen maar ook voor consumenten die op zoek zijn naar een betrouwbare onderneming. Juiste en geactualiseerde informatie in de KBO geeft een positief imago aan de onderneming en zorgt voor een vereenvoudiging van heel wat noodzakelijke administratieve stappen. Gratis en eenvoudige actualisering van ondernemingsgegevens met Myenterprise.be ! Om de gegevens gemakkelijker te updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking. Deze toepassing, My Enterprise, geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks en op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO. Een aantal van die data kan hij zelf 24/24, overal en gratis beheren !

click to folder


bottom of page