top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Kosten van ontspanning en vermaak


BTW:

Kosten van ontspanning en vermaak die worden gedaan met het oog op de promotie van bepaalde diensten of goederen moeten worden aangemerkt als publiciteitskosten met een strikt professioneel karakter. Dergelijke kosten kunnen volgens het Hof van Cassatie niet aangemerkt worden als kosten van onthaal en vallen niet binnen het toepassingsgebied van de aftrekuitsluiting.

Na de beslissing van het Hof van Cassatie van 11.03.2010 is de btw op kosten voor voeding en drank, die een belastingplichtige maakte in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten, dus volledig aftrekbaar als publiciteitskosten.

In het arrest van 15.06.2012, nr. F.11.0095.F (Belgische Staat t/SA Etablissements Genet) bevestigde het Hof van Cassatie nogmaals deze zienswijze.

De Administratie schikt zich ondertussen naar deze rechtspraak van het Hof van Cassatie.

DIRECTE BELASTINGEN:

Kunnen dergelijke kosten ook op het vlak van de directe belastingen worden beschouwd als reclamekosten die voor 100% aftrekbaar zijn?

Toen hij die vraag in de commissie voor Financiën onlangs kreeg (14/03/2018), antwoordde de minister Johan Van Overtveldt dat hoewel de kosten van onthaal inzake btw en de receptiekosten inzake inkomstenbelastingen in feite niet helemaal dezelfde lading dekken, maar dat hij er, gezien de cassatierechtspraak, mee akkoord gaat om de kosten van spijzen, dranken en de cateringkosten in die omstandigheden volledig aftrekbaar te maken. De gemaakte kosten, zo voegde hij er nog aan toe, kunnen in dat geval immers eerder worden beschouwd als publiciteitskosten dan als receptiekosten.

************

Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aftrekbaarheid van cateringkosten als reclamekosten" (nr. 23784)

Johan Klaps (N-VA): In 2015 is ingevolge cassatierechtspraak over een btw-beslissing bepaald dat de btw op de kosten van spijzen en dranken die de belastingplichtige maakt in het raam van een evenement voor bestaande of potentiële klanten volledig recupereerbaar is als publiciteitskosten. Het evenement moet dan wel tot doel hebben om de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Kunnen dergelijke kosten ook op het vlak van de directe belastingen worden beschouwd als reclamekosten die voor 100% aftrekbaar zijn?

Minister Johan Van Overtveldt (Nederlands): De kosten van onthaal inzake btw en de receptiekosten inzake inkomstenbelastingen dekken in feite niet helemaal dezelfde lading. Gezien de cassatierechtspraak en met het oog op de harmonisatie van de btw-richtlijnen op het vlak van de inkomstenbelastingen, ga ik ermee akkoord om de kosten van spijzen en dranken en de cateringkosten in die omstandigheden volledig aftrekbaar te maken. De gemaakte kosten kunnen hier immers eerder worden beschouwd als publiciteitskosten dan als receptiekosten.

Het incident is gesloten.


bottom of page