top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Federal Learning Account: nieuwe administratieve verplichtingen voor de werkgever (FLA)

Als werkgever zal u de opleidingsrechten en de gevolgde opleidingen van uw werknemers in de online FLA moeten registeren. Echter, niet elke werkgever moet dezelfde informatie registreren.

De handleiding, de inhoudelijke en technische informatie en een zogenaamde ‘frequently asked questions’ (FAQ) kan u terugvinden op de website van de FLA.


Welke opleidingsrechten moet u registreren?

Enkel individuele opleidingsrechten kunnen worden geregistreerd. 

Het jaarlijks individueel opleidingsrecht van een werknemer hangt af van de grootte van de onderneming, het arbeidsregime en de periode in dienst, alsook van de eventuele sectorale afspraken.

Algemeen gesteld hangt het aantal opleidingsdagen af van het aantal werknemers in uw onderneming:

  • Werknemers in ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben in principe geen opleidingsrechten. Voor hen registreert u alleen de gevolgde opleidingen.

  • Ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: 1 dag

  • Ondernemingen met minstens 20 werknemers: 5 dagen

Mogelijk geldt er voor uw onderneming toch een andere regeling, als dat zo is overeengekomen in een sectorale CAO, gesloten in een paritair (sub)comité. Op FederalLearningAccount.be kunt u nagaan welke regeling voor uw onderneming van toepassing is. Het is dus cruciaal na te gaan welke CAO’s op uw onderneming van toepassing zijn.


Wanneer?

Zowel de rechten die werknemers bezitten als de opleidingen die ze gevolgd hebben, moeten geregistreerd worden vóór 1 december 2024

Tegen uiterlijk 30 november 2024 moeten de gevolgde opleidingen van 1 januari tot 30 september 2024 in de FLA worden opgenomen. Verder wordt bepaald dat de werkgever, voor elk kalenderkwartaal, de tijdens dat kwartaal gevolgde opleidingen (met basiskenmerken) en het aantal daaraan verbonden opleidingsdagen of -uren moet registreren.  Ook de verstrekker van de opleiding, of een daartoe door de werkgever gemandateerde, kan deze gegevens registreren. De wet bepaalt dat dit binnen één maand na afloop van het kwartaal moet gebeuren.


Deze nieuwe wetgeving heeft opnieuw een zware administratieve last tot gevolg voor de werkgevers. (De nieuwe Wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de "Federal Learning Account", BS 1 december 2023)
Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

Comments


bottom of page