top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Een steun voor starters


TAX SHELTER BIS – Een nieuwe steun voor starters

Om het ondernemersklimaat te ondersteunen heeft de regering Michel een nieuwe maatregel voor starters ingevoerd. De benaming is enigszins verwarrend, want indien men spreekt over TAX SHELTER denkt menig ondernemer onmiddellijk aan de bestaande TAX SHELTER regeling voor audiovisuele werken. Hier betreft het echter een belastingvermindering toegekend aan particulieren, die hun geld investeren in startende ondernemingen. Belangrijk is bijgevolg wanneer men als startende wordt beschouwd. Dit is het geval indien de onderneming na 1 januari 2013 is opgericht. Op het ogenblik van de inbreng van het nieuwe kapitaal mag de vennootschap hoe dan ook niet meer dan vier jaar bestaan. De onderneming moet kwalificeren als een “KMO” of bij voorkeur als een “Micro Onderneming”. Een onderneming kwalificeert als een KMO indien er niet meer dan één van de hierna beschreven voorwaarden wordt overschreden. Met name een omzet kleiner dan 7.300.000,00 euro excl BTW, een balanstotaal kleiner dan 3.650.000,00 euro en een jaargemiddelde personeelsbestand kleiner dan 50. Indien er meer dan 100 personen op de payroll van een bedrijf zijn ingeschreven, wordt men hoe dan ook als een grote onderneming beschouwd. Interessant om weten is dat deze voorwaarden naar de toekomst worden versoepeld. Hierdoor zullen heel wat extra ondernemingen in België als een “KMO” worden beschouwd, met heel wat bijkomende fiscale voordelen tot gevolg. Een onderneming verkrijgt het statuut van een “Micro Onderneming” indien de jaaromzet en het balanstotaal respectievelijk kleiner zijn dan 700.000,00 euro excl. btw en 350.000,00 euro en als er gemiddeld op jaarbasis minder dan 10 personen zijn ingeschreven. Naast de grootte van de vennootschap is tevens het doel van belang. Belangrijk is dat de steun o.a. niet geldt voor patrimonium , bestuurders, belegging, thesaurie – of managementvennootschappen. Het moet een inbreng in geld betreffen, verricht na 1 juli 2015. Inbrengen “in natura” zijn bijgevolg uitgesloten. De inbreng dient volledig te worden volstort. Men kan maximaal 100.000,00 euro investeren per persoon. De vennootschap zelf kan wel tot 250.000,00 euro ophalen via het nieuwe TAX SHELTER systeem. De aandelen, die worden ontvangen als tegenwaarde voor de geldinbreng, worden gesubsidieerd, tot maximaal een participatie van 30 %. Indien u meer aandelen ontvangt, wordt u steun pro rata verminderd. Tevens moet de investeerder zijn aandelen minimum 48 maanden aanhouden, anders wordt de belastingvermindering eveneens pro rata verminderd. Iedere investeerder kan in principe van de nieuwe TAX SHELTER regel genieten. De grote uitzondering is de aandeelhouder, die tevens bedrijfsleider is van zijn vennootschap. Deze persoon is uitgesloten voor het recht op belastingvermindering. Volgens de Memorie Van Toelichting van deze wet heeft een bedrijfsleider geen bijkomende stimulans nodig om in zijn eigen onderneming te investeren. De naaste familie van de ondernemer ( zijn ouders, vrouw en kinderen ) zijn niet uitgesloten van deze belastingvermindering ! Wij vestigen de aandacht op de situatie waarbij de vrouw van een bedrijfsleider intekent op de aandelen van een nieuwe vennootschap, zij niet officieel benoemd wordt in het Staatblad als zaakvoerder of bestuurder van de firma, maar in realiteit wel de touwtjes in handen heeft. In casu zal zij geen recht hebben op de steun, daar zij wordt beschouwd als een leidinggevende van de vennootschap. Het bedrag van de belastingvermindering van de TAX SHELTER NEW bedraagt 30 % van het geïnvesteerd bedrag indien men participeert in een “KMO” en 45 % indien men investeert in een “Micro Onderneming” . Belangrijk is dat deze vermindering niet terug betaalbaar is , noch overdraagbaar. Concreet leidt deze maatregel enkel tot effectieve belastingbesparing voor personen , die in het jaar van de investering , over voldoende belastbare grondslag beschikken.


bottom of page