top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Verkopen op afstand en btw


Regeling verkopen op afstand

De regeling verkopen op afstand, die onder meer geldt voor de klassieke postorderbedrijven en de webshops, houdt in dat de btw verschuldigd is in het land van aankomst van de goederen, wanneer de goederen door of voor rekening van de leverancier naar de koper worden vervoerd of verzonden én de drempel van verkopen door deze leverancier zoals bepaald door de betrokken EU-Lidstaat werd overschreden (voor België is deze drempel vastgesteld op 35.000,00 EUR).

Niet bedoeld zijn nieuwe vervoermiddelen, goederen die worden geïnstalleerd door of voor rekening van de leverancier en gevallen waarbij de afnemer gehouden zou zijn een intracommunautaire verwerving aan te geven.

Bij vervulling van bovenstaande voorwaarden zal de leverancier een btw-identificatienummer moeten aanvragen in land van aankomst van de goederen. De leverancier kan ook zonder de voornoemde drempel te overschrijden, opteren om deze regeling toe te passen.

Richtlijnen van het Europese Btw-Comité

De btw-administratie sluit zich in haar Beslissing aan bij de richtsnoeren van het Btw-Comité wat de invulling betreft van het begrip "verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier". Het is hierbij voldoende dat de leverancier onrechtstreeks deelneemt aan het vervoer om de regeling verkopen op afstand toe te passen.

Er is alleszins sprake van een organisatie van het vervoer door de leverancier wanneer de leverancier beroep doet op een transportfirma in onderaanneming, wanneer vervoer wordt uitgevoerd door een derde maar de verantwoordelijkheid ten aanzien van de koper ligt bij de leverancier (geheel of gedeeltelijk), en bij doorfacturering van de vervoerkosten aan de koper die worden doorgestort aan de transportfirma.

Ook het promoten van een bepaalde vervoersonderneming, het in contact brengen van de koper met een bepaalde transportfirma, het doorgeven van de noodzakelijke informatie voor de aflevering van de goederen aan de transportfirma, ... wordt beschouwd als vervoer door of voor rekening van de leverancier. Deze interpretatie geldt quasi unaniem binnen het Btw-Comité.

Enkel wanneer de leverancier op geen enkele wijze betrokken is bij het voorzien of organiseren van vervoer is de toepassing van de regeling verkopen op afstand uitgesloten en kan de leverancier btw aanrekenen van land van vertrek van vervoer.

***********

De btw-administratie publiceerde onlangs een nieuwe Beslissing (Beslissing nr. ET 128.714 van 9 februari 2016) over de invulling van het begrip "verzending door of voor rekening van de leverancier" bij verkopen op afstand.

(fotolink)

klik hier


Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page