Zoeken
  • Serge Vergeylen

GKS: ministerraad keurt ontwerp KB nieuwe regeling goed


De ministerraad heeft op 4 maart 2016 het ontwerp van koninklijk besluit voor de nieuwe regeling voor het gebruik van een geregistreerd kassasysteem goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

De nieuwe regeling zou erop neerkomen dat exploitanten die een jaaromzet van meer dan € 25.000 euro (excl. btw) halen uit restaurant- en cateringdiensten (dranken niet meegerekend), een GKS zullen moeten gebruiken.


Certified Accountant & Belastingsconsulent


Tel: 09/223.60.30

 

Adres​​​​​​: DRAPSTRAAT 123 A BUS B

9810 NAZARETH

België

Contacteer ons
Sociale Media

© By Fiduciaire S. Vergeylen  & Partners

Webdesign by Phaedra Vergeylen