top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSerge Vergeylen

HET OVERBRUGGINGSRECHT!


Zonder aanvraag werkloosheidsuitkering geen overbruggingsrecht !

Vanaf begin 2016 is de faillissementsuitkering ( ook gekend als faillissementsverzekering, stopzettingsverzekering of stopzettingsuitkering ) van naam veranderd. Voortaan spreken we van overbruggingsrecht.

Je kan niet kiezen tussen werkloosheidsuitkering en overbruggingsrecht, werkloosheidsuitkering heeft namelijk voorrang. Vanaf november 2012 verstrengt hierop de controle. Je zult praktisch altijd verplicht zijn om te bewijzen dat je geen recht hebt op werkloosheidsuitkering, door een aanvraag in te dienen en te wachten op een beslissing van de RVA.

Zelfs als je al meer dan 15 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent op het moment van het vonnis van faillissement, dan moet je bij je aanvraag tot overbruggingsrecht een bewijs van de RVA voegen dat je geen recht hebt op werkloosheidsuitkering.

Welke stappen moet je daardoor zetten vooraleer je kans maakt op een overbruggingsrecht ?

 1. Een aangetekende aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds;

 2. Je inschrijven bij VDAB als je in Vlaanderen woont, bij Actiris voor Brusselaars en bij FOREM voor inwoners van Wallonië. Dit kan volledig online.;

 3. Solliciteren bij je laatste werkgever om te bewijzen dat je daar niet meer aan de slag kan;

 4. Een steunaanvraag indienen bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of bij de werkloosheidsdienst van ABVV, ACV of ACLVB. Let wel HVW mag geen aanvragen weigeren, de vakbonden doen dat soms wel.;

 5. Een bewijs vragen aan je ziekenfonds ivm het aantal personen ten laste en overmaken aan je sociaal verzekeringsfonds. (Heb je geen faillissementsuitkering aan het hoogste tarief op het oog, dan kan je deze stap overslaan);

 6. De negatieve beslissing van de RVA afwachten en overmaken aan je sociaal verzekeringsfonds;

 7. Bij het OCMW aankloppen voor een voorschot, omdat het maanden duurt vooraleer al die vorige stappen iets opleveren en je intussen toch moet leven.

3e pijler goedgekeurd, nog niet van kracht.

Op 8/1/2016 is een opmerkelijke hervorming van de faillissementsverzekering van kracht geworden. Met name is de oude benaming "faillissementsverzekering" vervangen door "OVERBRUGGINGSRECHT"

Het overbruggingsrecht levert de zelfstandige bij een gedwongen stopzetting 2 voordelen op :

 1. een (bescheiden) vervangingsinkomens

 2. een kosteloos recht op een beperkt pakket sociale voorzieningen (zoals kinderbijslag en terugbetaling van gezondheidszorgen).

Dat recht ontstaat in volgende 3 pijlers, naargelang de omstandigheden van de stopzetting :

 1. stopzetting omwille van faillissement (of collectieve schuldenregeling gevolgd door een stopzetting);

 2. stopzetting omwille van vernietiging van de zaak of de voorraden of beroepsallergie van de zelfstandige;

 3. stopzetting om dwingende economische redenen. (= nog niet van kracht)

De derde pijler is nieuw en is nog niet van kracht. Het heeft dus geen zin dit al aan te vragen. Er is wel al een wettelijke basis, maar er ontbreekt nog een uitvoeringsbesluit. Niets over die pijler staat al vast, bijvoorbeeld :

 1. Ingang van het recht. Vermoedelijk zullen zelfstandigen pas in de loop van 2017 aanspraak kunnen maken op een vervangingsinkomen uit de 3e pijler.

 2. Grootte van het recht. Dat zou kunnen beperkt worden tot minder dan de 12 maanden die momenteel gelden voor de eerste 2 pijlers. Bijvoorbeeld zou dit recht kunnen gelden gedurende 6 maanden, dat zou kunnen afhangen van hoe lang je al zelfstandige was.

 3. De voorwaarden : Welke economische moeilijkheden komen in aanmerking en hoe moet je die bewijzen om recht krijgen op een overbruggingsrecht ?

Bron: dyzo

De regering keurt de oprichting goed van een “overbruggingsrecht” dat zelfstandigen zal toelaten hun activiteit stop te zetten om economische redenen!

click to presscenter


bottom of page