top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Tijdstip uitreiking GKS-ticket, feestzaaluitbater


1 Principe

Ook de feestzaaluitbater die restaurant- of cateringdiensten aanbiedt moet in principe een geregistreerd kassasysteem bijhouden. De minister van Financiën kan geen afwijking toestaan voor deze specifieke bedrijfssector.

Het kasticket moet volgens de bestaande wetgeving uitgereikt worden bij de voltooiing van de dienst.

2 Afwijking

Daar erkend wordt dat de uitreiking van het kasticket bij de voltooiing van de dienst, zoals in feestzalen, praktisch gezien niet altijd mogelijk is, aanvaardt de Btw-administratie een afwijkende regeling.

Er hoeft geen kasticket van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt te worden bij de voltooiing van de dienst wanneer dit praktisch niet mogelijk is, op voorwaarde dat de handeling op voorhand werd geregistreerd op het kassasysteem ter waarde van de offerte, bestelbon of geschatte waarde en dat eventuele correcties binnen de zeven kalenderdagen na het evenement worden geregistreerd op het kassasysteem.

Beide kastickets moeten worden uitgereikt aan de klant, eventueel samen met de factuur en uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de dienst plaatsvond. Uit de tekst van het antwoord op de parlementaire vraag blijkt dat het voor alle belastingplichtigen, gehouden tot het bijhouden van de geregistreerde kassa, aldus voldoende is dat enkel voor de laatste, definitieve bestelling een GKS-ticket wordt opgemaakt.

Volgens de Administratie kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de functionaliteit 'pro forma' om op voorhand verschillende offertes/voorstellen te kunnen aanbieden, zonder deze reeds definitief als handeling te registreren.

Bron: Parlementaire vraag nr. 726, mevr. Van Hoof, 12 januari 2016; Kamer, Vragen en Antwoorden, 2015-2016, QRVA 54/069 d.d. 14 april 2016, p. 331, ©FOD Financiën, www.fisconetplus.be, 22 mei 2016.

fotolink


bottom of page