top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Het nieuwe kader voor detachering


Met enkele maanden vertraging maakt ons land zich klaar om Richtlijn 2014/67 aangaande de detachering van werknemers naar Belgisch recht om te zetten.

Voortaan kunnen er vier types documenten worden opgevraagd.

Ze moeten in het Engels zijn opgesteld of in één van onze landstalen, naargelang de keuze van de inspectiediensten.

(1°) Om te beginnen is er de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer. (2°) Vervolgens kan de inspectie informatie vragen over de munt waarin het loon wordt betaald en over de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland en/of de repatriëring van de werknemer. (3°) Bovendien kan ze een arbeidstijdenoverzicht opvragen dat begin en einde van de dagelijkse arbeidstijd aangeeft en tenslotte (4°) betalingsbewijzen van het loon van de gedetacheerde werknemer. De werkgevers moeten die documenten bezorgen gedurende een periode van één jaar, die begint te lopen bij het einde van de tewerkstelling in België van de gedetacheerde werknemer.

Daarenboven moet elke werkgever die werknemers naar België detacheert een verbindingspersoon aanwijzen die de nodige documenten ter controle aan de inspectiediensten voorlegt. Het moet gaan om een natuurlijke persoon, die echter niet noodzakelijk zijn domicilie in België moet hebben en bijvoorbeeld zijn woonplaats heeft in de staat waar de detacherende onderneming is gevestigd. Die verbindingspersoon kan iedereen zijn: de werkgever zelf, als hij een natuurlijke persoon is, een werknemer van het bedrijf of een derde.

In elk geval treedt hij op voor rekening van de werkgever, die uiteindelijk juridisch verantwoordelijk blijft voor de documenten in verband met de tewerkstelling van naar België gedetacheerde werknemers. (foto link)

click to open


bottom of page