top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Verhoging opdecimes met 33 %!


De Wetgever blijft gewoon controle houden over de begroting met allerlei sluikse belastingverhogingen.

Sinds 1 januari 2017 zijn de opdecimes voor strafrechtelijke geldboeten gestegen van 50 naar 70. Dit betekent dat de boetes uit het Strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen niet meer met factor 6 maar met factor 8 moeten worden vermenigvuldigd.

Wie dus bijvoorbeeld door de politierechter wordt veroordeeld tot een geldboete van 110 euro, zal in werkelijkheid 880 euro (110 x 8) moeten betalen. 33% meer dan vorig jaar, toen diezelfde boete ‘slechts’ 660 euro (110 x 6) bedroeg. De hogere boetes gelden voor feiten die gepleegd worden vanaf 1 januari 2017.

De wijzigingen maken deel uit van de Programmawet 2017. Concreet wordt artikel 1, eerste en tweede lid van de Opdeciemenwet Strafrechtelijke Geldboeten van 5 maart 1952 aangepast. Met de extra inkomsten wil de wetgever schijnbaar de hervormingen bij justitie verder realiseren en het vervolgingsbeleid versterken.

De stijging van de opdeciemen komt trouwens niet alleen. De Programmawet van 25 december 2016 verhoogt bijvoorbeeld ook de geldboete van verkeerszondaars die hun minnelijke schikking niet willen betalen. Het bedrag wordt daar opgetrokken met 35%.

Bron: Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016. (art. 59-60 PW 2017)

Extra informatie: Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 1952.


bottom of page