top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Forfaitaire kilometervergoeding


Kilometervergoeding 2019

De forfaitaire kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2019. De federale ambtenaren krijgen deze vergoeding voor het gebruik van hun persoonlijk motorvoertuig ten behoeve van de dienst.

De fiscus aanvaardt hetzelfde bedrag voor de professionele verplaatsingen van werknemers uit de privésector.

Deze vergoedingen voor het gebruik van een eigen auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen beschouwt men als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.


bottom of page