top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

6% btw voor horeca tot eind 2020

Ingevolge de coronacrisis, heeft de regering beslist tot eind 2020 de btw voor de horeca te verlagen naar 6% (met uitzondering van de alcoholische dranken die van de 6% uitgesloten zijn). Het KB dat deze maatregel zal invoeren, moet nog worden gepubliceerd en zal in werking treden op 8 juni 2020, de dag waarop de horeca mag heropenen.


Het verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor alle verstrekkingen van spijzen en/of dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse, met uitzondering van de bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol. Voor deze twee categorieën van alcoholische dranken blijft het btw-tarief 21%


De btw-verlaging heeft enkel betrekking op de restaurant- en cateringdiensten. Voor de loutere leveringen van maaltijden en/of dranken wijzigen de btw-tarieven niet. Dat is in principe 6%, met uitzondering van onder meer de voormelde alcoholische dranken.


Uiteraard zullen de exploitanten die in hun horecagelegenheid een geregistreerd kassasysteem gebruiken daar de nodige aanpassingen aan moeten doorvoeren. Standaard zijn in zo’n GKS 4 btw-codes voorzien: A voor 21%, B voor 12%, C voor 6% en D voor 0%. Sowieso moeten de maaltijden die ter plaatse worden verbruikt gekoppeld worden aan de code C, waar die nu aan de code B gekoppeld zijn (met uitzondering van voormelde alcoholische dranken die aan de code A gekoppeld moeten blijven). De fiscus raadt ten zeerste af de codes te behouden en de aan de codes gekoppelde btw-tarieven te wijzigen.


Die aanpassingen kunnen best zo snel mogelijk doorgevoerd worden, want volgens de fiscus mogen in afwachting van die aanpassingen de exploitanten de toets voor 'take-out' (afhaal) niet gemakkelijkheidshalve gebruiken om de ter plaatse verbruikte maaltijden en niet-alcoholische dranken aan 6% in te geven.


Maar als die aanpassing niet tijdig lukt, dan nog moeten de betrokken exploitanten de mogelijkheid hebben om op basis van de details van de ingegeven verrichtingen, het juiste btw-tarief toe te passen voor het invullen van hun btw-aangifte. Het toe te passen btw-tarief hangt immers niet af van een codering in een GKS, wel van de wetgeving. Feit is wel dat het GKS-ticket dan niet correct is, omdat het niet het juiste btw-tarief vermeldt. Maar wij hopen op het gezond verstand van de fiscus want het zou straf zijn als er hiervoor boetes zouden worden uitgeschreven.


Als de exploitant zou beslissen zijn prijzen aan te passen, dan moeten die uiteraard ook in het GKS aangepast worden.Comments


bottom of page