top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Binnenlandse dagvergoeding

Voor de dagen waarop de bedrijfsleider een beroepsverplaatsing maakt binnen België, kan hij sinds 1 september 2022 een hogere belastingvrije dagvergoeding ontvangen van € 19,22.

Het forfait was reeds gestegen sinds 1 juni 2022 naar € 18,84 en werd dus opnieuw geïndexeerd met 2%.

PRINCIPE

De forfaitaire vergoeding dekt de kosten van maaltijden en dranken in het kader van buiten de onderneming geleverde prestaties door de bedrijfsleider. Indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd, is de binnenlandse dagvergoeding aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap en privé onbelast.

VOORWAARDEN

  • Het moet een verplaatsing binnen België betreffen van minstens 6 uur.

  • 40-dagen regel: bent u werkzaam bij een van uw klanten gedurende meer dan 40 dagen, dan kan hiervoor geen dagvergoeding worden betaald.

  • Per maand mogen maximaal 16 dagvergoedingen worden toegekend. Dit resulteert in een maandvergoeding van € 307,52.

  • De vennootschap mag de maaltijden niet vergoeden (bijvoorbeeld via bedrijfsrestaurant). Worden er maaltijdcheques toegekend, dan moet de netto werkgeverkost van de maaltijdcheque in mindering gebracht worden van de forfaitaire vergoeding om zo dubbel gebruik uit te sluiten.Recente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

Комментарии


bottom of page