top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

BTW-kredieten

VERSNELDE TERUGGAVE VAN btw-KREDIETEN VOOR STARTERS VANAF 01.01.2020 EN WIJZIGING MODALITEITEN MAANDELIJKSE TERUGGAVE


Datum:20 december 2019


Startende onderneming

Om u een duwtje in de rug te geven zal u vanaf 01.01.2020 aanspraak kunnen maken op versnelde teruggave van het creditsaldo van uw btw-rekening-courant. Dat regime loopt dan gedurende de 24 maanden volgend op de aanvang van uw economische activiteit.

Het zal bij de aanvang van de activiteit automatisch toegekend worden, op voorwaarde dat u maandelijkse btw-aangiften indient.

Opdat de maandelijkse terugbetaling zou kunnen plaatsvinden, moeten u voldoen aan de twee volgende voorwaarden:

1° U moet uw maandaangifte uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode indienen.

2° U moet uw maandaangifte indienen via Intervat.


Vergunninghouder maandelijkse teruggave

Ook als u een vergunning heeft voor maandelijkse teruggave worden de volgende voorwaarden van kracht voor alle teruggaven over december 2019 en volgende:

1° U moet uw maandaangifte uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode indienen.

2° U moet uw maandaangifte indienen via Intervat.

Comments


bottom of page