top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Bepalingen geldboetes op het niet gebruiken GKS en het niet uitreiken van een kasticket in de horeca


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de btw op kastickets in de horecasector.


Het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan de gestelde voorwaarden:

1ste overtreding: 1.500 euro

2de overtreding: 3.000 euro

volgende overtredingen: 5.000 euro


Het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs:

1ste overtreding: 50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 euro)

2de overtreding: 125 euro (max. 1.250 euro)

volgende overtredingen: 250 euro (max. 5.000 euro)


Het niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs:

1ste overtreding: louter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 euro, max. 250 euro)

overige: 50 euro (max. 500 euro)

2de overtreding: 125 euro (max. 1250 euro)

volgende overtredingen: 250 euro (max. 5.000 euro)


Het gebruik van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs:

1ste overtreding: 1.000 euro

2de overtreding: 2.000 euro

volgende overtredingen: 3.000 euro


Het gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker:

1ste overtreding: 500 euro

2de overtreding: 2.000 euro

volgende overtredingen: 3.000 euro


De overtredingen van verplichtingen die door de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers:

1ste overtreding: 1.000 euro

volgende overtredingen: 2.000 euroRecente blogposts

Alles weergeven

UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2024

FISCALE VERSOEPELING noemen ze dit! Tijdens de zomermaanden stelt de fiscus zich gewoonlijk soepeler op. De maandelijkse aangiften voor de verrichtingen van juni of de kwartaalaangiften voor de verric

bottom of page