top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

Nieuwe economische stimuli tegen de coronacrisis

De superkern lanceerde op vrijdag 12 juni 2020 een aantal nieuwe steunmaatregelen om zowel bedrijven als werknemers door de coronacrisis te loodsen.


Investeringsaftrek naar 25 procent

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van

investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Eenmanszaken, vrije beroepers en

‘kleine’ ondernemingen kunnen aanspraak maken op het voordeel. Een onderneming is klein als ze

niet meer dan 50 werknemers telt, de jaaromzet exclusief btw beperkt blijft tot 9 miljoen euro en een

balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro heeft. Om in aanmerking te komen voor de

investeringsaftrek mag een bedrijf slechts een van deze criteria overschrijden.

De investeringsaftrek van 25 procent geldt voor alle investering in

vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.

Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8 procent. Voor investeringen in digitale activa

bedroeg de aftrek 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5

procent.


Evenementen en catering

Tot het einde van het jaar kunnen de kosten voor de organisatie van evenementen en catering voor

100 procent in plaats van 50 procent afgetrokken worden. Dat moet voorkomen dat geplande

evenementen worden geschrapt, wat de al zwaar geteisterde evenementensector nog meer in de

problemen zou brengen.


Uitbreiding taxshelter

De taxshelter is een fiscaal vriendelijke manier om in starters en scale-ups te investeren.

De investeringen kunnen eenmalig fiscaal worden afgetrokken ten belope van 30 of 45 procent,

afhankelijk van of het om een kleine vennootschap of een microvennootschap gaat.

Dat systeem wordt nu met enkele aanpassingen uitgebreid naar alle kmo’s. Kmo’s die een minimaal

omzetverlies van 30 procent lijden in de periode tussen 14 maart en 30 april vergeleken met dezelfde

periode vorig jaar komen in aanmerking.

De ondernemingen kunnen maximaal een bedrag van 250.000 euro ophalen. Burgers die investeren

via de taxshelter krijgen een belastingvermindering van 20 procent op een maximaal bedrag van

100.000 euro. De maatregel laat ook toe dat bedrijfsleiders investeren via de taxshelter, terwijl dit bij

de starters of scale-ups verboden is.


Opschorting btw

Het voorschot dat normaal moet worden betaald op 20 december wordt geschrapt. De volledige btw

voor de laatste periode moet nu betaald worden op de twintigste dag na het afsluiten van de laatste

periode. Dat is op 20 januari 2021!


Opnieuw landingsbaan vanaf 55 jaar

Bedrijven in moeilijkheden kunnen tot juni 2021 een collectieve arbeidsduurvermindering van een

vierde of een vijfde invoeren. Werkgevers krijgen daarvoor een RSZ-korting, waarvan ze een deel

moeten gebruiken als looncompensatie voor de werknemer.

Daarnaast kunnen bedrijven in moeilijkheden gebruikmaken van het coronatijdskrediet, waarbij de

arbeidsduur met de helft of een vijfde daalt. De minimumleeftijd voor de landingsbanen, het

tijdskrediet aan het einde van de loopbaan, wordt voor bedrijven in moeilijkheden van 57 naar 55 jaar verlaagd.


Tijdelijke werkloosheid verlengd

Het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona is nog tot eind augustus van kracht. Nadien zal

er volgens de communicatie van de superkern ‘een overgang komen van tijdelijke werkloosheid door

corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid.'

Die overgangsformule kan alleen worden gebruikt door bedrijven die hun omzet met minstens 10

procent zagen dalen. In die nieuwe formule zal de werknemer 70 procent van zijn laatste

geplafonneerde loon ontvangen en zal hij twee dagen per maand een opleiding moeten volgen. Wat

die opleiding precies moet inhouden is nog niet duidelijk.


Uitbreiding ouderschapsverlof

Tussen 1 mei en 31 augustus kunnen werknemers en zelfstandigen met kinderen gebruikmaken van

het corona-ouderschapsverlof. De superkern besliste dat voor eenoudergezinnen en gezinnen met

een kind met een beperking de mogelijkheid nog tot 30 september wordt verlengd. De uitkering

wordt in die periode verhoogd van 125 naar 150 procent van de basisuitkering voor

ouderschapsverlof.

ความคิดเห็น


bottom of page