top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

NIEUWE VERPLICHTING: E-BOX ENTERPRISE

Tegen 2025 moet elke onderneming verplicht gebruik maken van de E-Box Enterprise.

De federale regering maakt werk van een verdere digitalisering van overheidscommunicatie. Daarin blijft ook de e-Box Enterprise een belangrijke schakel.


Zo moeten alle Belgische ondernemingen vanaf 2025 hun e-Box Enterprise gebruiken. Dat is althans het voorstel van de federale regering, die daartoe een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd.

Overheidsinstellingen zullen in de komende jaren almaar meer documenten in elektronische vorm naar ondernemingen sturen.

Aangetekende zendingen

De e-Box Enterprise wordt verder ontwikkeld zodat hij kan uitgroeien tot een volwaardig communicatiekanaal. Zo wordt het mogelijk voor ondernemingen om te antwoorden op berichten. Bovendien wordt een kader gecreëerd waarin overheden aangetekende zendingen naar bedrijven kunnen verzenden.

De voorstellen maken deel uit van een voorontwerp van wet. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State, en moet vanzelfsprekend ook worden goedgekeurd door het parlement.

Over de e-Box Enterprise

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

In e-Box Enterprise ontvangen bedrijven documenten en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van overheden van alle Belgische niveaus. De lijst van gemeentelijke, regionale en federale instanties die berichten en documenten sturen via e-Box Enterprise groeit nog steeds aan.

De e-Box Enterprise wordt ontwikkeld door de RSZ.


https://www.eboxenterprise.be/bottom of page