top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSerge Vergeylen

TIJDELIJKE BTW-VERLAGING HORECA

Ter ondersteuning van de horeca besliste de regering onlangs om vanaf 8 mei 2021 tot 30 september 2021, de btw op horecadiensten te verlagen naar 6%. Die btw-verlaging zal van toepassing zijn op zowel het eten als de alcoholische en alcoholvrije dranken die ter plaatse worden verbruikt. Om het toepasselijke btw-tarief te bepalen, moet in principe rekening gehouden worden met het tijdstip waarop het belastbaar feit zich voordoet. Dat is wanneer de dienst is verricht.


Opgelet met het btw-tarief op voorschotten


Maar voor bepaalde gevallen, zoals restaurantdiensten waarvoor men niet verplicht is om een factuur uit te reiken, voorziet artikel 38, § 1, 2de lid Wbtw dat het toe te passen btw-tarief, datgene is dat van kracht is op het tijdstip dat de btw opeisbaar wordt. En bij een voorschot voor deze diensten, is dat het tijdstip waarop het voorschot wordt ontvangen.

Dat betekent dat een horeca-uitbater die vóór 8 mei 2021 al een voorschot ontvangt voor een reservering tussen die datum en 30 september 2021, het btw-tarief moet toepassen dat geldt vóór 8 mei 2021. Want de btw die in dat voorschot is begrepen, wordt opeisbaar op het tijdstip dat het voorschot wordt ontvangen. Op het voorschot is dus het btw-tarief van 12% van toepassing voor de spijzen en van 21% voor de dranken die ter plaatse verbruikt zullen worden. Als bij de betaling van zo'n voorschot nog geen zekerheid bestaat over het toe te passen tarief, moet er 21% btw afgedragen worden, tenzij de exploitant de toepassing van de 12% (deels) kan verantwoorden, bijvoorbeeld bij lunches waar de forfaitaire opsplitsing 65/35 (eten/drank) wordt gehanteerd.


De fiscus heeft laten weten dat hier geen uitzonderingen op toegestaan kunnen worden. Horeca-exploitanten doen er vanuit btw-oogpunt dus best aan geen voorschotten te ontvangen vóór 8 mei 2021.


GEREGISTREERD KASSASYSTEEM


Bij het gebruik van een geregistreerd kassasysteem moet men er bijkomend rekening mee houden dat bij de ontvangst van een voorschot voor een restaurantdienst, in principe geen GKS-ticket uitgereikt moet worden. Dat moet pas als de restaurantdienst is verricht. Omdat in een GKS ook een digitaal dagontvangstenboek wordt gehouden, doet men er toch best aan het ontvangen voorschot in te tikken omdat de btw die er in begrepen is, bij de ontvangst van het voorschot opeisbaar wordt.

De fiscus aanvaardt dat voorschotten die via overschrijving werden betaald, met enige vertraging worden geregistreerd in het GKS, bijvoorbeeld bij nazicht van de rekeninguittreksels. Maar men moet wel het juiste btw-tarief toepassen. Dus geen 6% voor een voorschot op een restaurantdienst dat vóór 8 mei 2021 wordt ontvangen maar na 7 mei 2021 in het GKS wordt ingetikt.

Het GKS-ticket dat voor het voorschot is aangemaakt, mag samen met het GKS-ticket dat de restaurantdienst vaststelt aan de klant worden uitgereikt bij het afrekenen.
Comments


bottom of page